Utviklingen av personlig helse

Jeg så akkurat en veldig interessant Ted Talk på YouTube, hvor Daniel Kraft snakket om hvor den medisinske teknologien kan ta oss i fremtiden. Den traff meg veldig godt, og han reflekterte dypere over de samme tankene jeg har hatt lenge.

Kraft snakker spesielt om hvordan problemene med helsesystemet i dag er at vi venter på at symptomene skal skje, så gjør vi noe. Vi venter på hjerteproblemene, vi oppdager først en sykdom etter den har manifistert seg, og så går vi i gang med behandling. Det er altså en reaktiv form for hjelp vi primært har, i stedet for å jobbe mer forebyggende. Deler av hvordan leger og sykepleier opererer henger også veldig langt tilbake i tid. Resepter fra legen blir enda skrevet ut for hånd, faksmaskinen er flittig brukt, og på tross av at den allmenne helsesektoren er i en teknologisk fornyelse, henger den fortsatt godt etter hva vi er i stand til å gjøre i dag.

Personlig helse
Kraft som er utdannet lege med spesialisering innenfor kreft, henter frem flere forskjellige statistikker som viser hvordan ulike nye teknologiske nyvinninger er med på å redusere helseproblemer i stor skala, og peker på hvordan det å besøke en lege i fremtiden kan gjøres helt virtuelt. Det gjør ikke bare helsesektoren mer effektiv, men det dropper også kostnadene signifikant, og gjør at flere mennesker som i dag ikke har tilgang til lege kan få assistanse.

Så det er en rivende utvikling vi har, og det blir veldig spennende å se hva som kommer til å skje i løpet av de neste årene. Men problemet er ofte at nye teknologiske utviklinger, som kan være til stor hjelp for mange, kan ta veldig lang tid før de er allment tilgjengelig. Så derfor har man mye igjen for å selv holde seg oppdatert på hva som skjer. Derfor vil jeg anbefale alle å ta en titt på Daniel Kraft sin presentasjon som du kan se her:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *