Stjeler norsk teknologi

Det å utvikle teknologi er både dyrt, krevende og ikke minst noe som tar utrolig mye tid og innsats. Vi har ikke det største teknologiske miljøet i Norge, men det vi har av kompetanse er bra, og i noen sektorer er vi blant de beste i verden. Men jeg tror vi nordmenn ofte er litt blåøyde i forhold til hvordan verden egentlig fungerer, noe som en artikkel henter fra TV2 belyser ganske så klart. Les artikkelen her.

Store summer på spill
Nye teknologiske utviklinger kan være verdt utrolig mye, og om et selskap har et gjennombrudd med noe de arbeider med, er det å beskytte alt av patenter og informasjonen rundt teknologien utrolig viktig. Og her er det nok flere småselskaper i Norge som ikke tar trusselen om at noen kan hacke seg inn i systemene og stjele teknologien høyt nok. I artikkelen peker Roger Johnsen, som er direktør for norsk senter for informasjonsikkerhet, at norske bedrifter ikke er godt nok ruster for å stå imot angrep som kan komme utenfra. Spesielt peker han på land som Russland og Kina, som nasjoner som man ser aktivt har angrepet teknologiselskaper for å hente ut informasjon. For å motstå slike angrep er det ikke nok å installere en vanlig brannmur og Norton Antivirus. Og de fleste mindre selskaper har ikke kompetansen innad i bedriften for å sikre seg skikkelig. Johnsen peker derfor på at myndighetene bør samarbeide bedre med næringslivet for å sikre at norsk teknologi ikke blir spredt til utlandet på ulovlig vis. Dette er et viktig tema, som jeg håper vil bli tatt mer på alvor i tiden som kommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *